Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-5,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -15,9 % -8,7 % -9,2 % -9,8 % -5,9 % -9,6 %
februari 2,8 % -4,2 % -4,9 % -3,8 % 0,8 % -4,1 %
mars 16,0 % 25,4 % -10,9 % -5,3 % 15,7 % -6,9 %
april -9,2 % 13,8 % 0,5 % -7,9 % -14,8 % -5,5 %
maj 13,1 % 43,2 % -6,9 % -8,6 % 0,5 % -8,0 %
juni -0,4 % 42,9 % -5,4 % -9,3 % -2,9 % -8,1 %
juli -1,3 % 40,9 % 2,8 % -7,9 % -3,4 % -4,2 %
augusti 1,9 % 101,7 % -3,5 % -7,7 % -2,5 % -6,2 %
september 2,7 % 31,7 % -2,8 % -5,1 % -2,3 % -4,4 %
oktober 3,5 % 86,4 % -1,5 % -5,7 % 3,3 % -4,5 %
november -6,0 % 83,3 % -4,8 % -3,8 % -1,3 % -4,1 %
december 0,7 % 14,7 % -2,5 % -1,7 % -1,8 % -2,0 %
Total 0,9 % 44,9 % -3,7 % -6,5 % -1,4 % -5,7 %
Kvartal 1 (Q1) 1,9 % 4,1 % -8,4 % -6,3 % 4,4 % -6,9 %
Kvartal 2 (Q2) 1,5 % 36,5 % -4,3 % -8,6 % -5,6 % -7,3 %
Kvartal 3 (Q3) 0,7 % 61,8 % -1,1 % -6,9 % -2,9 % -4,9 %
Kvartal 4 (Q4) -0,5 % 63,3 % -2,9 % -3,9 % 0,2 % -3,6 %