Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-12,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -14,0 % -14,0 %
februari -12,4 % -12,4 %
mars -12,7 % -12,7 %
april -11,9 % -11,9 %
maj -14,9 % -14,9 %
juni -12,1 % -12,1 %
juli -14,5 % -14,5 %
augusti -12,7 % -12,7 %
september -9,6 % -9,6 %
oktober -10,4 % -10,4 %
november -10,1 % -10,1 %
december -11,6 % -11,6 %
Total -12,3 % -12,3 %
Kvartal 1 (Q1) -13,0 % -13,0 %
Kvartal 2 (Q2) -13,0 % -13,0 %
Kvartal 3 (Q3) -12,3 % -12,3 %
Kvartal 4 (Q4) -10,7 % -10,7 %