Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2017

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2017

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-37,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -40,1 % -66,0 % -34,4 % -61,6 % -75,0 % -53,9 %
februari -33,8 % -53,5 % -21,9 % -59,4 % -67,2 % -48,4 %
mars -21,5 % -43,6 % -1,1 % -48,3 % -51,9 % -34,9 %
april -8,4 % -33,7 % 15,3 % -36,9 % -37,0 % -22,1 %
maj -13,9 % -41,9 % -34,0 % -37,2 % -34,0 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -21,4 % -46,3 % -8,9 % -46,6 % -51,8 % -37,8 %
Kvartal 1 (Q1) -31,0 % -54,2 % -18,1 % -56,0 % -63,8 % -45,1 %
Kvartal 2 (Q2) -27,4 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)