Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-6,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -4,7 % -4,7 %
februari -8,9 % -8,9 %
mars -7,8 % -7,8 %
april -4,3 % -4,3 %
maj -6,9 % -6,9 %
juni -3,1 % -3,1 %
juli -7,2 % -7,2 %
augusti -5,5 % -5,5 %
september -4,8 % -4,8 %
oktober -5,0 % -5,0 %
november -6,5 % -6,5 %
december -10,0 % -10,0 %
Total -6,1 % -6,1 %
Kvartal 1 (Q1) -7,2 % -7,2 %
Kvartal 2 (Q2) -4,8 % -4,8 %
Kvartal 3 (Q3) -5,8 % -5,8 %
Kvartal 4 (Q4) -7,0 % -7,0 %