Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-61,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -86,8 % -100,0 % -52,3 % -86,5 % -85,3 % -76,7 %
februari -87,7 % -100,0 % -52,2 % -90,4 % -89,5 % -79,2 %
mars -88,7 % -99,7 % -48,8 % -89,6 % -92,1 % -78,5 %
april -68,2 % -90,4 % -55,6 % -88,8 % -89,3 % -78,9 %
maj -75,6 % -99,5 % -55,9 % -87,8 % -87,3 % -77,7 %
juni -74,5 % -97,2 % -47,0 % -79,0 % -79,0 % -68,8 %
juli -58,3 % -85,8 % -24,0 % -61,7 % -62,6 % -47,7 %
augusti -51,7 % -90,3 % -23,8 % -58,6 % -59,1 % -45,9 %
september -43,3 % -87,1 % -27,1 % -60,7 % -60,0 % -50,2 %
oktober -25,5 % -74,6 % -10,4 % -53,0 % -48,3 % -40,0 %
november -2,6 % -55,6 % -47,0 % -43,6 % -47,0 %
december -24,1 % -78,8 % -48,6 % -55,3 % -48,6 %
Total -57,4 % -88,8 % -37,4 % -70,3 % -69,9 % -61,0 %
Kvartal 1 (Q1) -87,9 % -99,9 % -51,0 % -88,9 % -89,4 % -78,2 %
Kvartal 2 (Q2) -73,4 % -96,9 % -52,6 % -85,1 % -84,7 % -74,9 %
Kvartal 3 (Q3) -52,6 % -88,1 % -24,8 % -60,3 % -60,8 % -47,9 %
Kvartal 4 (Q4) -18,2 % -70,7 % -49,7 % -49,1 % -44,2 %