Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-28,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -55,3 % -55,3 %
februari -53,6 % -53,6 %
mars -40,8 % -40,8 %
april -28,4 % -28,4 %
maj -22,4 % -22,4 %
juni -20,1 % -20,1 %
juli -18,4 % -18,4 %
augusti -18,2 % -18,2 %
september -20,8 % -20,8 %
oktober -21,3 % -21,3 %
november
december
Total -28,2 % -28,2 %
Kvartal 1 (Q1) -49,4 % -49,4 %
Kvartal 2 (Q2) -23,4 % -23,4 %
Kvartal 3 (Q3) -19,1 % -19,1 %
Kvartal 4 (Q4) -21,3 %