Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-68,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -85,8 % -85,8 %
februari -89,4 % -89,4 %
mars -88,7 % -88,7 %
april -88,3 % -88,3 %
maj -86,9 % -86,9 %
juni -78,4 % -78,4 %
juli -58,7 % -58,7 %
augusti -56,2 % -56,2 %
september -58,7 % -58,7 %
oktober -50,5 % -50,5 %
november -43,3 % -43,3 %
december -42,9 % -42,9 %
Total -68,4 % -68,4 %
Kvartal 1 (Q1) -88,0 % -88,0 %
Kvartal 2 (Q2) -84,3 % -84,3 %
Kvartal 3 (Q3) -57,9 % -57,9 %
Kvartal 4 (Q4) -45,9 % -45,9 %