Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
10,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 17,0 % 17,0 %
februari 13,6 % 13,6 %
mars 13,1 % 13,1 %
april 8,9 % 8,9 %
maj 12,0 % 12,0 %
juni 11,9 % 11,9 %
juli 13,6 % 13,6 %
augusti 11,8 % 11,8 %
september 7,0 % 7,0 %
oktober 6,1 % 6,1 %
november 2,4 % 2,4 %
december 8,2 % 8,2 %
Total 10,3 % 10,3 %
Kvartal 1 (Q1) 14,5 % 14,5 %
Kvartal 2 (Q2) 11,0 % 11,0 %
Kvartal 3 (Q3) 10,8 % 10,8 %
Kvartal 4 (Q4) 5,5 % 5,5 %