Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
14,9%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 19,9 % 19,9 %
februari 16,9 % 16,9 %
mars 20,2 % 20,2 %
april 17,0 % 17,0 %
maj 17,6 % 17,6 %
juni 14,3 % 14,3 %
juli 17,8 % 17,8 %
augusti 15,3 % 15,3 %
september 9,6 % 9,6 %
oktober 10,7 % 10,7 %
november 10,2 % 10,2 %
december 11,8 % 11,8 %
Total 14,9 % 14,9 %
Kvartal 1 (Q1) 19,1 % 19,1 %
Kvartal 2 (Q2) 16,2 % 16,2 %
Kvartal 3 (Q3) 14,2 % 14,2 %
Kvartal 4 (Q4) 10,8 % 10,8 %