Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
14,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 16,3 % 16,3 %
februari 14,2 % 14,2 %
mars 14,5 % 14,5 %
april 13,5 % 13,5 %
maj 17,5 % 17,5 %
juni 13,8 % 13,8 %
juli 17,0 % 17,0 %
augusti 14,6 % 14,6 %
september 10,6 % 10,6 %
oktober 11,6 % 11,6 %
november 11,2 % 11,2 %
december 13,1 % 13,1 %
Total 14,0 % 14,0 %
Kvartal 1 (Q1) 15,0 % 15,0 %
Kvartal 2 (Q2) 14,9 % 14,9 %
Kvartal 3 (Q3) 14,1 % 14,1 %
Kvartal 4 (Q4) 11,9 % 11,9 %