Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-25,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -54,8 % -54,8 %
februari -52,3 % -52,3 %
mars -39,4 % -39,4 %
april -27,1 % -27,1 %
maj -20,7 % -20,7 %
juni -18,6 % -18,6 %
juli -14,1 % -14,1 %
augusti -13,8 % -13,8 %
september -15,3 % -15,3 %
oktober -18,8 % -18,8 %
november
december
Total -25,8 % -25,8 %
Kvartal 1 (Q1) -48,3 % -48,3 %
Kvartal 2 (Q2) -22,0 % -22,0 %
Kvartal 3 (Q3) -14,4 % -14,4 %
Kvartal 4 (Q4) -18,8 %