Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-67,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -85,7 % -85,7 %
februari -89,1 % -89,1 %
mars -88,4 % -88,4 %
april -88,1 % -88,1 %
maj -86,6 % -86,6 %
juni -78,0 % -78,0 %
juli -56,5 % -56,5 %
augusti -53,9 % -53,9 %
september -55,9 % -55,9 %
oktober -49,0 % -49,0 %
november -39,7 % -39,7 %
december -40,2 % -40,2 %
Total -67,2 % -67,2 %
Kvartal 1 (Q1) -87,8 % -87,8 %
Kvartal 2 (Q2) -84,0 % -84,0 %
Kvartal 3 (Q3) -55,4 % -55,4 %
Kvartal 4 (Q4) -43,4 % -43,4 %