Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-71,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 12,5 % 12,5 %
februari 11,5 % 11,5 %
mars -53,2 % -53,2 %
april -97,8 % -97,8 %
maj -97,4 % -97,4 %
juni -95,0 % -95,0 %
juli -85,5 % -85,5 %
augusti -80,3 % -80,3 %
september -80,7 % -80,7 %
oktober -78,2 % -78,2 %
november -86,2 % -86,2 %
december -83,9 % -83,9 %
Total -71,3 % -71,3 %
Kvartal 1 (Q1) -12,2 % -12,2 %
Kvartal 2 (Q2) -96,7 % -96,7 %
Kvartal 3 (Q3) -82,2 % -82,2 %
Kvartal 4 (Q4) -82,4 % -82,4 %