Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
14,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 18,3 % 18,3 %
februari 16,9 % 16,9 %
mars 15,9 % 15,9 %
april 10,8 % 10,8 %
maj 14,5 % 14,5 %
juni 13,9 % 13,9 %
juli 19,8 % 19,8 %
augusti 17,7 % 17,7 %
september 14,4 % 14,4 %
oktober 9,3 % 9,3 %
november 9,0 % 9,0 %
december 13,2 % 13,2 %
Total 14,4 % 14,4 %
Kvartal 1 (Q1) 17,0 % 17,0 %
Kvartal 2 (Q2) 13,1 % 13,1 %
Kvartal 3 (Q3) 17,3 % 17,3 %
Kvartal 4 (Q4) 10,4 % 10,4 %