Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
18,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 17,6 % 17,6 %
februari 17,5 % 17,5 %
mars 17,3 % 17,3 %
april 15,5 % 15,5 %
maj 20,1 % 20,1 %
juni 15,8 % 15,8 %
juli 23,3 % 23,3 %
augusti 20,7 % 20,7 %
september 18,3 % 18,3 %
oktober 15,1 % 15,1 %
november 18,4 % 18,4 %
december 18,3 % 18,3 %
Total 18,2 % 18,2 %
Kvartal 1 (Q1) 17,4 % 17,4 %
Kvartal 2 (Q2) 17,2 % 17,2 %
Kvartal 3 (Q3) 20,8 % 20,8 %
Kvartal 4 (Q4) 17,1 % 17,1 %