Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
10,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 6,1 % 6,1 %
februari 12,9 % 12,9 %
mars 11,1 % 11,1 %
april 6,4 % 6,4 %
maj 9,8 % 9,8 %
juni 5,0 % 5,0 %
juli 13,5 % 13,5 %
augusti 11,4 % 11,4 %
september 12,3 % 12,3 %
oktober 8,5 % 8,5 %
november 13,8 % 13,8 %
december 16,3 % 16,3 %
Total 10,5 % 10,5 %
Kvartal 1 (Q1) 10,1 % 10,1 %
Kvartal 2 (Q2) 7,0 % 7,0 %
Kvartal 3 (Q3) 12,4 % 12,4 %
Kvartal 4 (Q4) 12,5 % 12,5 %