Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
10,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 104,9 % 247,6 % 69,3 % 149,2 % 291,3 % 110,9 % 116,9 %
februari 72,7 % 150,8 % 45,2 % 133,8 % 193,9 % 75,3 % 94,5 %
mars -51,0 % -43,1 % -46,6 % -22,8 % -30,8 % -45,1 % -33,1 %
april -86,2 % -97,0 % -97,0 % -93,1 % -97,0 %
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -16,4 % 30,4 % 10,5 % 10,0 % 21,6 % 25,2 % 10,1 %
Kvartal 1 (Q1) 24,3 % 106,3 % 10,5 % 69,7 % 103,2 % 25,2 % 44,4 %
Kvartal 2 (Q2) -97,0 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)