Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
6,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 4,9 % 4,9 %
februari 9,8 % 9,8 %
mars 8,4 % 8,4 %
april 4,5 % 4,5 %
maj 7,4 % 7,4 %
juni 3,2 % 3,2 %
juli 7,7 % 7,7 %
augusti 5,8 % 5,8 %
september 5,0 % 5,0 %
oktober 5,2 % 5,2 %
november 6,9 % 6,9 %
december 11,2 % 11,2 %
Total 6,5 % 6,5 %
Kvartal 1 (Q1) 7,8 % 7,8 %
Kvartal 2 (Q2) 5,0 % 5,0 %
Kvartal 3 (Q3) 6,2 % 6,2 %
Kvartal 4 (Q4) 7,5 % 7,5 %