Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
261,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -10,1 % -15,0 % -12,2 %
februari -7,7 % -14,2 % -10,5 %
mars 118,9 % 108,1 % 114,3 %
april 4 504,4 % 4 488,7 % 4 497,8 %
maj 3 782,4 % 3 564,7 % 3 687,2 %
juni 1 935,5 % 2 097,4 % 2 002,7 %
juli 626,7 % 724,7 % 668,0 %
augusti 435,5 % 464,7 % 447,9 %
september 452,7 % 491,2 % 468,3 %
oktober 372,0 % 405,2 % 385,4 %
november 669,8 % 654,5 % 663,5 %
december 548,2 % 528,3 % 539,7 %
Total 261,4 % 261,1 % 261,3 %
Kvartal 1 (Q1) 16,4 % 9,1 % 13,3 %
Kvartal 2 (Q2) 2 944,9 % 2 993,5 % 2 965,4 %
Kvartal 3 (Q3) 493,7 % 545,8 % 515,5 %
Kvartal 4 (Q4) 495,0 % 503,2 % 498,4 %