Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-11,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -14,5 % -17,4 % -15,8 %
februari -12,0 % -16,3 % -13,8 %
mars -11,6 % -17,0 % -13,9 %
april -8,2 % -14,0 % -10,7 %
maj -10,7 % -14,7 % -12,4 %
juni -10,6 % -15,2 % -12,6 %
juli -12,0 % -14,0 % -12,9 %
augusti -10,6 % -14,2 % -12,2 %
september -6,5 % -12,0 % -8,9 %
oktober -5,7 % -10,1 % -7,6 %
november -2,3 % -8,9 % -5,1 %
december -7,5 % -12,9 % -9,9 %
Total -9,4 % -13,8 % -11,3 %
Kvartal 1 (Q1) -12,6 % -16,9 % -14,5 %
Kvartal 2 (Q2) -9,9 % -14,7 % -12,0 %
Kvartal 3 (Q3) -9,7 % -13,4 % -11,4 %
Kvartal 4 (Q4) -5,2 % -10,6 % -7,5 %