Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-72,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -93,1 % -97,0 % -60,2 % -87,9 % -87,9 % -79,5 % -82,4 %
februari -92,5 % -98,3 % -57,5 % -90,7 % -91,9 % -84,2 % -84,3 %
mars -91,9 % -98,0 % -58,7 % -90,0 % -91,3 % -83,8 % -84,1 %
april -75,2 % -94,7 % -58,5 % -89,3 % -90,8 % -83,2 % -83,7 %
maj -75,2 % -99,6 % -62,8 % -88,3 % -89,7 % -81,4 % -82,9 %
juni -74,4 % -77,2 % -54,6 % -80,7 % -82,5 % -72,7 % -75,6 %
juli -60,9 % -64,8 % -29,4 % -63,6 % -65,6 % -55,8 % -55,9 %
augusti -53,6 % -68,2 % -34,0 % -60,8 % -61,5 % -51,7 % -54,2 %
september -50,0 % -75,6 % -61,4 % -62,1 % -53,4 % -61,7 %
oktober
november
december
Total -70,7 % -79,8 % -49,6 % -78,2 % -79,0 % -70,8 % -72,7 %
Kvartal 1 (Q1) -92,4 % -97,8 % -58,8 % -89,5 % -90,4 % -82,7 % -83,6 %
Kvartal 2 (Q2) -74,9 % -88,5 % -58,6 % -85,9 % -87,4 % -78,7 % -80,5 %
Kvartal 3 (Q3) -55,6 % -68,5 % -62,0 % -63,1 % -53,8 % -56,8 %
Kvartal 4 (Q4)