Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-70,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -88,4 % -100,0 % -52,3 % -86,5 % -86,2 % -79,9 % -80,0 %
februari -89,1 % -100,0 % -52,2 % -90,4 % -91,2 % -85,2 % -83,2 %
mars -90,1 % -99,7 % -48,8 % -89,6 % -90,7 % -86,7 % -82,7 %
april -67,6 % -90,4 % -55,6 % -88,8 % -89,7 % -79,8 % -82,5 %
maj -75,7 % -99,5 % -55,9 % -87,8 % -88,9 % -80,3 % -81,4 %
juni -75,2 % -97,2 % -47,0 % -79,0 % -80,4 % -69,9 % -72,8 %
juli -59,6 % -85,8 % -24,0 % -61,7 % -62,9 % -52,4 % -52,9 %
augusti -53,5 % -90,3 % -23,8 % -58,6 % -58,0 % -47,9 % -49,9 %
september -45,1 % -87,1 % -60,7 % -59,5 % -50,9 % -60,2 %
oktober
november
december
Total -68,0 % -92,7 % -42,2 % -77,0 % -77,0 % -69,8 % -70,3 %
Kvartal 1 (Q1) -89,3 % -99,9 % -51,0 % -88,9 % -89,5 % -84,4 % -82,0 %
Kvartal 2 (Q2) -73,6 % -96,9 % -52,6 % -85,1 % -86,0 % -76,2 % -78,6 %
Kvartal 3 (Q3) -54,2 % -88,1 % -60,3 % -60,2 % -50,5 % -53,8 %
Kvartal 4 (Q4)