Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-75,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -85,8 % -85,4 % -85,6 %
februari -89,4 % -90,3 % -89,8 %
mars -88,7 % -89,5 % -89,0 %
april -88,3 % -89,3 % -88,7 %
maj -86,9 % -88,0 % -87,4 %
juni -78,4 % -79,4 % -78,8 %
juli -58,7 % -60,0 % -59,3 %
augusti -56,2 % -55,2 % -55,7 %
september -58,7 % -57,0 % -58,0 %
oktober
november
december
Total -75,6 % -75,3 % -75,5 %
Kvartal 1 (Q1) -88,0 % -88,4 % -88,2 %
Kvartal 2 (Q2) -84,3 % -85,2 % -84,7 %
Kvartal 3 (Q3) -57,9 % -57,4 % -57,7 %
Kvartal 4 (Q4)