Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-26,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -45,9 % -68,3 % -36,1 % -62,8 % -75,2 % -51,3 % -55,2 %
februari -30,5 % -56,3 % -24,0 % -60,3 % -65,8 % -42,0 % -49,7 %
mars -18,3 % -51,6 % -8,3 % -50,7 % -53,3 % -13,7 % -38,4 %
april -7,9 % -35,8 % 6,8 % -38,8 % -34,3 % -5,8 % -25,5 %
maj -16,6 % -52,0 % 2,9 % -34,0 % -39,4 % 5,9 % -22,5 %
juni -16,4 % -32,5 % 7,8 % -30,1 % -34,6 % 8,8 % -18,2 %
juli 0,9 % -25,5 % 5,1 % -30,8 % -25,3 % 21,9 % -17,9 %
augusti -22,9 % -48,5 % -5,0 % -29,0 % -38,2 % 3,2 % -20,3 %
september -26,1 % -41,4 % 2,5 % -27,7 % -38,5 % 19,3 % -18,3 %
oktober -12,3 % -9,4 % 4,0 % -28,8 % -35,5 % 11,7 % -18,9 %
november
december
Total -17,7 % -39,4 % -2,4 % -37,9 % -41,3 % -0,8 % -26,7 %
Kvartal 1 (Q1) -30,7 % -58,3 % -21,8 % -57,5 % -63,8 % -34,2 % -47,2 %
Kvartal 2 (Q2) -14,1 % -39,9 % 5,8 % -34,1 % -36,0 % 3,5 % -21,9 %
Kvartal 3 (Q3) -14,9 % -37,9 % 0,7 % -29,2 % -32,9 % 14,0 % -18,8 %
Kvartal 4 (Q4) -18,9 %