Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-68,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 8,0 % 12,8 % 8,1 % -7,2 % -3,0 % 3,2 % -2,9 %
februari 17,5 % 15,8 % 10,3 % -7,3 % 0,5 % 3,7 % -2,1 %
mars -60,0 % -71,5 % -51,0 % -62,0 % -67,7 % -53,6 % -58,8 %
april -88,1 % -98,8 % -76,9 % -98,1 % -95,5 % -87,9 % -91,9 %
maj -86,7 % -99,4 % -74,7 % -97,8 % -94,2 % -86,7 % -90,6 %
juni -82,1 % -98,9 % -68,1 % -95,7 % -91,2 % -83,3 % -87,0 %
juli -65,6 % -94,9 % -57,4 % -88,3 % -84,2 % -68,0 % -77,2 %
augusti -75,2 % -97,2 % -59,7 % -83,8 % -83,5 % -73,2 % -75,0 %
september -62,7 % -94,2 % -53,9 % -83,5 % -81,3 % -69,2 % -74,2 %
oktober -53,1 % -83,1 % -44,3 % -80,9 % -82,3 % -62,9 % -69,8 %
november -87,7 % -97,5 % -63,9 % -88,2 % -85,3 % -78,8 % -80,4 %
december -94,8 % -97,3 % -61,8 % -86,2 % -87,7 % -74,7 % -78,8 %
Total -65,3 % -87,6 % -52,7 % -75,9 % -75,0 % -59,8 % -68,6 %
Kvartal 1 (Q1) -14,3 % -16,7 % -13,6 % -27,8 % -26,5 % -12,8 % -23,7 %
Kvartal 2 (Q2) -85,4 % -99,1 % -72,9 % -97,2 % -93,5 % -86,1 % -89,7 %
Kvartal 3 (Q3) -68,7 % -95,7 % -57,3 % -85,3 % -83,3 % -70,3 % -75,5 %
Kvartal 4 (Q4) -78,0 % -92,1 % -56,1 % -84,8 % -85,0 % -71,7 % -76,0 %