Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2019

Stockholm Tourism Barometer - 2020 vs 2019

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-70,9%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari 6,6 % 12,5 % 1,9 % -4,9 % -2,9 % 8,0 % -2,9 %
februari 7,8 % 10,9 % 6,0 % -4,6 % -2,4 % 4,9 % -1,7 %
mars -63,0 % -69,9 % -52,1 % -59,6 % -60,1 % -60,9 % -58,2 %
april -89,9 % -98,8 % -76,8 % -98,0 % -98,1 % -92,9 % -93,8 %
maj -88,2 % -99,4 % -77,0 % -97,7 % -97,7 % -90,9 % -92,9 %
juni -83,4 % -98,9 % -70,5 % -95,6 % -96,1 % -85,4 % -90,3 %
juli -71,2 % -95,0 % -58,8 % -87,9 % -89,6 % -74,7 % -81,3 %
augusti -76,5 % -97,0 % -61,9 % -83,3 % -84,8 % -75,4 % -78,3 %
september -62,5 % -94,4 % -55,0 % -83,1 % -85,1 % -74,4 % -77,8 %
oktober -55,6 % -87,1 % -47,7 % -80,0 % -82,2 % -72,0 % -73,8 %
november -86,2 % -97,6 % -65,6 % -87,3 % -87,9 % -79,9 % -82,4 %
december -94,7 % -97,4 % -62,8 % -85,7 % -86,1 % -82,7 % -81,1 %
Total -66,8 % -87,7 % -54,9 % -74,9 % -76,1 % -67,1 % -70,9 %
Kvartal 1 (Q1) -19,2 % -17,4 % -16,9 % -25,0 % -23,8 % -18,9 % -22,9 %
Kvartal 2 (Q2) -86,9 % -99,1 % -74,6 % -97,0 % -97,2 % -89,4 % -92,2 %
Kvartal 3 (Q3) -71,3 % -95,6 % -58,9 % -84,8 % -86,6 % -74,9 % -79,2 %
Kvartal 4 (Q4) -77,4 % -93,6 % -58,2 % -84,1 % -85,2 % -77,9 % -78,8 %