Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2019 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
6,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 21,4 % -3,9 % 20,0 % 11,5 % -4,3 % 13,9 %
februari -2,1 % -34,4 % 12,5 % 3,5 % -8,4 % 6,1 %
mars -6,8 % -48,0 % 23,8 % 4,3 % -18,3 % 9,6 %
april 18,1 % -19,1 % 7,0 % 4,2 % 15,6 % 5,0 %
maj -0,8 % -31,9 % 18,5 % 4,2 % 2,9 % 8,8 %
juni 1,6 % -37,0 % 16,7 % 8,4 % 4,5 % 11,1 %
juli 8,5 % -32,6 % 7,6 % 5,5 % 4,0 % 6,3 %
augusti 7,7 % -51,1 % 15,4 % 5,7 % 4,2 % 9,3 %
september 6,5 % -27,7 % 7,4 % 1,8 % -0,3 % 3,6 %
oktober 14,8 % -40,0 % 11,2 % 0,8 % -5,2 % 4,0 %
november 6,3 % -42,7 % 12,3 % -4,2 % -6,4 % 0,9 %
december 5,1 % -56,4 % 9,8 % -2,7 % -2,5 % 0,9 %
Total 6,2 % -38,7 % 13,1 % 3,6 % -0,8 % 6,6 %
Kvartal 1 (Q1) 1,9 % -34,4 % 18,8 % 6,2 % -11,4 % 9,8 %
Kvartal 2 (Q2) 4,7 % -32,4 % 14,5 % 5,7 % 7,1 % 8,5 %
Kvartal 3 (Q3) 7,8 % -40,4 % 10,3 % 4,3 % 3,0 % 6,4 %
Kvartal 4 (Q4) 9,0 % -46,7 % 11,2 % -1,9 % -4,7 % 2,1 %