Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2022

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2022

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
36,4%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 84,7 % 215,6 % 56,5 % 168,5 % 303,4 % 105,3 % 123,3 %
februari 43,9 % 129,1 % 31,6 % 152,1 % 192,5 % 72,5 % 98,6 %
mars 22,3 % 106,8 % 9,0 % 103,0 % 114,2 % 15,9 % 62,4 %
april 8,5 % 55,8 % -6,4 % 63,4 % 52,2 % 6,2 % 34,2 %
maj 19,9 % 108,4 % -2,8 % 51,6 % 64,9 % -5,6 % 29,0 %
juni 19,6 % 48,1 % -7,2 % 43,0 % 52,9 % -8,1 % 22,2 %
juli -0,9 % 34,3 % -4,8 % 44,4 % 33,9 % -18,0 % 21,7 %
augusti 29,7 % 94,1 % 5,3 % 40,9 % 61,7 % -3,1 % 25,4 %
september 35,3 % 70,7 % -2,4 % 38,3 % 62,7 % -16,2 % 22,3 %
oktober 14,0 % 10,4 % -3,9 % 40,5 % 55,1 % -10,4 % 23,3 %
november
december
Total 21,4 % 65,1 % 2,5 % 61,1 % 70,4 % 0,8 % 36,4 %
Kvartal 1 (Q1) 44,4 % 139,6 % 27,8 % 135,2 % 176,4 % 52,0 % 89,2 %
Kvartal 2 (Q2) 16,4 % 66,3 % -5,5 % 51,8 % 56,4 % -3,4 % 28,0 %
Kvartal 3 (Q3) 17,6 % 61,1 % -0,7 % 41,2 % 49,0 % -12,3 % 23,2 %
Kvartal 4 (Q4) 23,3 %