Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
218,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -7,4 % -11,3 % -7,5 % 7,8 % 3,1 % -3,1 % 3,0 %
februari -14,9 % -13,6 % -9,4 % 7,8 % -0,5 % -3,6 % 2,1 %
mars 149,9 % 250,4 % 104,2 % 163,0 % 209,5 % 115,7 % 142,7 %
april 742,7 % 8 060,5 % 333,1 % 5 286,9 % 2 114,2 % 723,4 % 1 140,3 %
maj 651,7 % 17 439,8 % 294,8 % 4 466,1 % 1 632,5 % 653,7 % 959,9 %
juni 459,1 % 8 927,7 % 213,4 % 2 226,6 % 1 035,2 % 499,4 % 669,8 %
juli 191,1 % 1 865,4 % 134,9 % 756,0 % 531,2 % 212,6 % 338,5 %
augusti 304,0 % 3 410,5 % 148,0 % 517,5 % 505,6 % 273,1 % 300,1 %
september 168,2 % 1 632,7 % 116,9 % 505,6 % 436,2 % 224,3 % 287,7 %
oktober 113,4 % 491,8 % 79,5 % 422,3 % 465,1 % 169,8 % 231,1 %
november 712,7 % 3 928,4 % 176,7 % 748,0 % 580,5 % 371,1 % 411,3 %
december 1 819,2 % 3 538,4 % 161,8 % 624,7 % 712,3 % 295,5 % 371,7 %
Total 188,5 % 709,0 % 111,5 % 315,4 % 300,2 % 148,6 % 218,5 %
Kvartal 1 (Q1) 16,7 % 20,1 % 15,7 % 38,6 % 36,0 % 14,7 % 31,1 %
Kvartal 2 (Q2) 584,3 % 10 612,4 % 269,4 % 3 439,4 % 1 431,0 % 618,9 % 873,0 %
Kvartal 3 (Q3) 219,9 % 2 206,2 % 134,0 % 578,0 % 497,3 % 237,2 % 308,6 %
Kvartal 4 (Q4) 353,6 % 1 167,1 % 127,7 % 559,5 % 568,0 % 253,4 % 316,2 %