Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2018 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
7,9%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 23,9 % 11,7 % 13,0 % 14,3 % 7,2 % 13,9 %
februari -5,7 % 1,4 % 8,0 % 6,5 % -4,8 % 6,9 %
mars -10,0 % -16,6 % 21,1 % 10,8 % -11,0 % 13,6 %
april 13,1 % -17,9 % 7,4 % 11,9 % 12,6 % 10,6 %
maj -4,1 % -31,6 % 7,5 % 9,5 % 3,1 % 8,9 %
juni -5,9 % -40,9 % 7,8 % 10,8 % 3,5 % 9,8 %
juli -11,5 % -36,4 % 4,3 % 9,3 % 4,0 % 7,5 %
augusti -1,7 % -50,6 % 9,1 % 9,0 % 4,6 % 9,0 %
september 3,8 % -28,7 % 4,7 % 4,3 % 0,9 % 4,4 %
oktober 2,3 % -47,6 % 4,5 % 5,2 % -3,7 % 5,0 %
november -0,7 % -11,8 % 6,9 % 3,0 % -4,2 % 4,2 %
december -3,2 % -17,1 % 6,8 % 0,6 % 3,5 % 2,4 %
Total -1,9 % -32,9 % 7,9 % 7,9 % 1,3 % 7,9 %
Kvartal 1 (Q1) 0,0 % -2,7 % 14,2 % 10,5 % -4,2 % 11,5 %
Kvartal 2 (Q2) -0,7 % -33,8 % 7,6 % 10,7 % 5,9 % 9,7 %
Kvartal 3 (Q3) -4,6 % -41,8 % 6,1 % 7,6 % 3,4 % 7,0 %
Kvartal 4 (Q4) -0,5 % -31,0 % 6,0 % 3,1 % -1,5 % 3,9 %