Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
-1,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -5,4 % 17,1 % -2,6 % -3,0 % -0,9 % -2,9 %
februari 2,4 % 16,1 % -2,7 % -2,3 % 4,2 % -2,4 %
mars -1,1 % -7,7 % -7,3 % -4,7 % -2,9 % -5,4 %
april -2,6 % 3,5 % -7,4 % -3,0 % 4,3 % -4,3 %
maj -5,2 % -19,0 % -0,1 % -0,1 % -3,5 % -0,1 %
juni 6,4 % -12,2 % -2,0 % -0,4 % -0,5 % -0,9 %
juli 13,1 % -14,8 % -6,7 % -0,7 % -0,4 % -2,8 %
augusti -1,1 % -19,0 % -5,0 % -0,6 % -1,9 % -2,2 %
september -7,1 % -17,8 % -1,7 % 1,0 % 1,5 % 0,1 %
oktober -6,7 % 9,9 % -2,8 % 0,9 % 0,6 % -0,2 %
november 1,2 % 0,9 % -1,7 % 1,0 % 5,7 % 0,1 %
december -1,0 % -3,0 % -4,0 % 1,2 % -1,6 % -0,4 %
Total 0,2 % -9,1 % -3,7 % -0,8 % 0,2 % -1,8 %
Kvartal 1 (Q1) -1,3 % 6,6 % -4,4 % -3,4 % 0,0 % -3,7 %
Kvartal 2 (Q2) -0,1 % -11,0 % -2,9 % -1,1 % 0,0 % -1,7 %
Kvartal 3 (Q3) 2,8 % -17,1 % -4,7 % -0,1 % -0,5 % -1,7 %
Kvartal 4 (Q4) -2,4 % 2,6 % -2,8 % 1,0 % 1,3 % -0,2 %