Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2016

Stockholm Tourism Barometer - 2017 vs 2016

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Vänligen notera att den här Turismbarometern för Stockholm är under uppbyggnad.

Barometervärde
6,8%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari 18,9 % 9,5 % 10,1 % 10,8 % 11,9 % 6,4 % 11,1 %
februari -2,8 % 4,4 % 5,1 % 4,0 % 6,0 % 0,2 % 4,9 %
mars -13,8 % -20,3 % 12,3 % 5,6 % 4,6 % -14,2 % 6,4 %
april 10,1 % -12,1 % -0,5 % 8,6 % 14,2 % 20,2 % 8,6 %
maj -11,6 % -30,2 % 7,4 % 9,4 % 10,4 % 0,6 % 9,3 %
juni 0,4 % -30,0 % 5,7 % 10,3 % 11,0 % 6,8 % 9,6 %
juli 1,3 % -29,0 % -2,7 % 8,6 % 9,2 % 4,6 % 6,0 %
augusti -1,8 % -50,4 % 3,6 % 8,3 % 9,3 % 4,9 % 7,5 %
september -2,7 % -24,1 % 2,9 % 5,3 % 7,4 % 2,3 % 5,5 %
oktober -3,4 % -46,3 % 1,5 % 6,1 % 7,0 % -2,7 % 5,5 %
november 6,4 % -45,4 % 5,0 % 4,0 % 4,9 % 1,7 % 4,5 %
december -0,7 % -12,8 % 2,6 % 1,8 % 3,7 % 2,4 % 2,6 %
Total -0,9 % -31,0 % 3,9 % 7,0 % 8,4 % 2,6 % 6,8 %
Kvartal 1 (Q1) -1,9 % -3,9 % 9,2 % 6,7 % 7,3 % -4,1 % 7,4 %
Kvartal 2 (Q2) -1,5 % -26,7 % 4,5 % 9,5 % 11,7 % 9,7 % 9,2 %
Kvartal 3 (Q3) -0,7 % -38,2 % 1,1 % 7,4 % 8,7 % 4,2 % 6,4 %
Kvartal 4 (Q4) 0,5 % -38,7 % 3,0 % 4,1 % 5,3 % 0,6 % 4,3 %