Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-7,3%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -19,3 % -10,4 % -11,5 % -12,5 % -6,7 % -12,2 %
februari 6,1 % -1,3 % -7,4 % -6,1 % 5,0 % -6,5 %
mars 11,1 % 19,9 % -17,4 % -9,8 % 12,4 % -12,0 %
april -11,6 % 21,7 % -6,9 % -10,7 % -11,2 % -9,6 %
maj 4,3 % 46,1 % -7,0 % -8,7 % -3,0 % -8,1 %
juni 6,3 % 69,3 % -7,2 % -9,7 % -3,4 % -9,0 %
juli 13,0 % 57,3 % -4,1 % -8,5 % -3,8 % -6,9 %
augusti 1,7 % 102,6 % -8,3 % -8,3 % -4,4 % -8,3 %
september -3,7 % 40,2 % -4,5 % -4,1 % -0,9 % -4,2 %
oktober -2,2 % 90,9 % -4,3 % -4,9 % 3,9 % -4,7 %
november 0,8 % 13,3 % -6,4 % -2,9 % 4,4 % -4,0 %
december 3,3 % 20,6 % -6,4 % -0,6 % -3,4 % -2,3 %
Total 2,0 % 49,0 % -7,3 % -7,3 % -1,2 % -7,3 %
Kvartal 1 (Q1) 0,0 % 2,8 % -12,5 % -9,5 % 4,4 % -10,4 %
Kvartal 2 (Q2) 0,7 % 51,1 % -7,1 % -9,7 % -5,6 % -8,9 %
Kvartal 3 (Q3) 4,8 % 71,7 % -5,7 % -7,0 % -3,3 % -6,6 %
Kvartal 4 (Q4) 0,5 % 44,8 % -5,6 % -3,0 % 1,5 % -3,8 %