Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2016 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
7,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari 4,9 % 6,2 % 5,5 %
februari 9,8 % 10,3 % 10,0 %
mars 8,4 % 12,5 % 10,1 %
april 4,5 % 3,4 % 4,0 %
maj 7,4 % 8,1 % 7,7 %
juni 3,2 % 5,1 % 4,0 %
juli 7,7 % 7,8 % 7,8 %
augusti 5,8 % 6,7 % 6,2 %
september 5,0 % 6,2 % 5,5 %
oktober 5,2 % 6,1 % 5,6 %
november 6,9 % 10,4 % 8,3 %
december 11,2 % 12,5 % 11,7 %
Total 6,5 % 7,7 % 7,0 %
Kvartal 1 (Q1) 7,8 % 9,8 % 8,6 %
Kvartal 2 (Q2) 5,0 % 5,6 % 5,2 %
Kvartal 3 (Q3) 6,2 % 6,9 % 6,5 %
Kvartal 4 (Q4) 7,5 % 9,4 % 8,3 %