Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
216,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 606,2 % 606,2 %
februari 844,5 % 844,5 %
mars 784,5 % 784,5 %
april 757,8 % 757,8 %
maj 663,6 % 663,6 %
juni 362,3 % 362,3 %
juli 142,1 % 142,1 %
augusti 128,3 % 128,3 %
september 142,3 % 142,3 %
oktober 102,0 % 102,0 %
november 76,5 % 76,5 %
december 75,0 % 75,0 %
Total 216,0 % 216,0 %
Kvartal 1 (Q1) 735,3 % 735,3 %
Kvartal 2 (Q2) 537,2 % 537,2 %
Kvartal 3 (Q3) 137,4 % 137,4 %
Kvartal 4 (Q4) 84,9 % 84,9 %