Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-13,0%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -16,6 % -16,6 %
februari -14,5 % -14,5 %
mars -16,8 % -16,8 %
april -14,5 % -14,5 %
maj -15,0 % -15,0 %
juni -12,5 % -12,5 %
juli -15,1 % -15,1 %
augusti -13,3 % -13,3 %
september -8,7 % -8,7 %
oktober -9,6 % -9,6 %
november -9,2 % -9,2 %
december -10,5 % -10,5 %
Total -13,0 % -13,0 %
Kvartal 1 (Q1) -16,0 % -16,0 %
Kvartal 2 (Q2) -14,0 % -14,0 %
Kvartal 3 (Q3) -12,4 % -12,4 %
Kvartal 4 (Q4) -9,8 % -9,8 %