Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2014

Stockholm Tourism Barometer - 2015 vs 2014

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
3,7%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 1,1 % 1,1 %
februari 2,9 % 2,9 %
mars 2,4 % 2,4 %
april 1,8 % 1,8 %
maj 2,2 % 2,2 %
juni 1,8 % 1,8 %
juli 5,4 % 5,4 %
augusti 5,3 % 5,3 %
september 6,9 % 6,9 %
oktober 3,1 % 3,1 %
november 6,4 % 6,4 %
december 4,6 % 4,6 %
Total 3,7 % 3,7 %
Kvartal 1 (Q1) 2,2 % 2,2 %
Kvartal 2 (Q2) 1,9 % 1,9 %
Kvartal 3 (Q3) 5,9 % 5,9 %
Kvartal 4 (Q4) 4,6 % 4,6 %