Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2018

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2018

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-16,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -17,5 % -17,5 %
februari -16,9 % -16,9 %
mars -18,8 % -18,8 %
april -16,0 % -16,0 %
maj -16,8 % -16,8 %
juni -14,1 % -14,1 %
juli -19,4 % -19,4 %
augusti -17,6 % -17,6 %
september -14,6 % -14,6 %
oktober -12,4 % -12,4 %
november -14,7 % -14,7 %
december -14,5 % -14,5 %
Total -16,1 % -16,1 %
Kvartal 1 (Q1) -17,8 % -17,8 %
Kvartal 2 (Q2) -15,6 % -15,6 %
Kvartal 3 (Q3) -17,3 % -17,3 %
Kvartal 4 (Q4) -13,8 % -13,8 %