Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2015

Stockholm Tourism Barometer - 2014 vs 2015

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-3,6%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -1,1 % -1,1 %
februari -2,8 % -2,8 %
mars -2,4 % -2,4 %
april -1,7 % -1,7 %
maj -2,2 % -2,2 %
juni -1,8 % -1,8 %
juli -5,1 % -5,1 %
augusti -5,0 % -5,0 %
september -6,5 % -6,5 %
oktober -3,0 % -3,0 %
november -6,0 % -6,0 %
december -4,4 % -4,4 %
Total -3,6 % -3,6 %
Kvartal 1 (Q1) -2,1 % -2,1 %
Kvartal 2 (Q2) -1,9 % -1,9 %
Kvartal 3 (Q3) -5,5 % -5,5 %
Kvartal 4 (Q4) -4,4 % -4,4 %