Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
16,1%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari -92,1 % -97,5 % -60,9 % -87,3 % -85,8 % -75,4 % -79,0 %
februari -91,4 % -95,9 % -59,9 % -90,2 % -89,0 % -74,0 % -80,2 %
mars -72,4 % -87,5 % -13,7 % -75,3 % -72,5 % -42,7 % -54,0 %
april 142,0 % 226,0 % 78,9 % 436,8 % 110,9 % 84,8 % 137,2 %
maj 106,3 % -20,5 % 61,9 % 408,4 % 113,4 % 71,1 % 117,1 %
juni 53,3 % 1 675,9 % 53,9 % 340,3 % 130,7 % 68,2 % 118,8 %
juli 39,5 % 611,2 % 71,2 % 200,2 % 127,1 % 90,5 % 113,5 %
augusti 96,8 % 967,2 % 73,2 % 134,5 % 136,7 % 88,0 % 98,5 %
september 34,6 % 269,8 % 51,0 % 128,2 % 112,6 % 70,7 % 84,9 %
oktober 45,5 % 224,8 % 54,0 % 133,6 % 203,6 % 87,8 % 89,2 %
november 522,0 % 3 275,8 % 336,1 % 300,8 % 336,1 %
december 1 138,3 % 1 071,3 % 270,4 % 251,2 % 270,4 %
Total 19,5 % 106,0 % 18,2 % 14,4 % 18,8 % -3,8 % 16,1 %
Kvartal 1 (Q1) -88,4 % -95,7 % -50,4 % -86,1 % -85,0 % -68,6 % -74,4 %
Kvartal 2 (Q2) 90,1 % 896,1 % 62,7 % 377,9 % 121,6 % 73,9 % 122,7 %
Kvartal 3 (Q3) 55,6 % 598,4 % 65,9 % 150,1 % 126,5 % 82,2 % 99,0 %
Kvartal 4 (Q4) 227,0 % 580,5 % 221,9 % 245,1 % 158,9 %