Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2020

Stockholm Tourism Barometer - 2021 vs 2020

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
-71,5%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Flygplatser (internationella passagerare)
 Kryssningar
 Genomsnittlig
januari -92,9 % -97,5 % -60,9 % -87,3 % -87,6 % -81,0 % -81,9 %
februari -92,2 % -95,9 % -59,9 % -90,2 % -91,7 % -85,0 % -84,0 %
mars -74,8 % -87,5 % -13,7 % -75,3 % -78,2 % -58,6 % -61,8 %
april 140,0 % 226,0 % 78,9 % 436,8 % 388,5 % 132,6 % 163,9 %
maj -20,5 %
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total -76,9 % -91,9 % -38,1 % -80,9 % -82,8 % -70,5 % -71,5 %
   
Kvartal 1 (Q1) -89,4 % -95,7 % -50,4 % -86,1 % -87,4 % -78,7 % -78,7 %
Kvartal 2 (Q2) 163,9 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)