Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2021

Stockholm Tourism Barometer - 2022 vs 2021

Photo: Ola Ericson/www.stockholmsfoto.se
Barometervärde
220,2%
Månad
 Museum
 Attraktioner
 Kommersiella övernattningar i länet
 Flygplatser (totala passagerare)
 Kryssningar
 Logiintäkter
 Genomsnittlig
januari 549,3 % 1 031,0 % 58,4 % 215,3 % 59,6 % 92,7 % 125,3 %
februari 608,5 % 870,0 % 75,7 % 337,9 % 142,3 % 119,0 % 163,3 %
mars 657,1 % 1 309,1 % 130,1 % 423,5 % 226,8 % 218,1 % 237,5 %
april 227,2 % 933,4 % 514,0 % 283,5 % 514,0 %
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Total 397,5 % 1 005,5 % 90,5 % 375,9 % 185,0 % 148,8 % 220,2 %
Kvartal 1 (Q1) 613,8 % 1 068,8 % 90,5 % 322,8 % 143,0 % 148,8 % 177,8 %
Kvartal 2 (Q2) 514,0 %
Kvartal 3 (Q3)
Kvartal 4 (Q4)