Stockholms besöksnäring: Senaste nyheterna

Stockholms besöksnäring: December 2019 (och helåret 2019)

December 2019 avslutar året med en fortsatt positiv tillväxt av antal gästnätter i länet. Antalet gästnätter steg med 2% jämfört med december 2018 till drygt 984 000 övernattningar. Sett till helåret 2019 har 15,2 miljoner övernattningar gjorts vilket är en ökning med 4%. 10,2 miljoner av dessa gästnätter gjordes i Stockholm stad. 11 av 12 månader under 2019 visar en positiv utveckling av antal gästnätter.

Den inhemska marknaden har varit stark, i december med en ökning på 9% och på helåret +10%. Även de utländska marknaderna registrerar ett positivt avslut. Borträknat ospecificerade nätter ökar den utomeuropeiska marknaden med 6% (+3% för helåret 2019) och den utländska marknaden i stort med +6% (+5% för helåret 2019).

Tyskland återtar förstaplatsen vad gäller antal gästnätter i december 2019 med 8% fler registrerade nätter jämfört med december 2018. USA följer tätt efter och ser en stark utveckling (+20%) mot jämförande period. Generellt har många utländska marknader haft en positiv utveckling i december där Indien (-8%) och Italien (-11%) är undantagen.

Gästnätter där uppgift om land saknas kategoriseras som ”Övriga världen” (och därmed också ”Utlandet” samt ”UtomEuropa”). Denna post, som heter ”Ej angivet/Ospecificerat”, minskar kraftigt (-70%) vilket förklarar en stor del av den totala tillbakagången i dessa kategorier. Väljer man att exkludera de ospecificerade övernattningarna helt från beräkningarna landar utvecklingen för utlandet och utomeuropeiska länder istället på +6% för båda kategorierna.

Här kan du läsa mer: https://www.stockholmbusinessregion.com/sv/fakta-statistik/


Fotograf: Ola Ericson