Stockholms besöksnäring: Senaste nyheterna

Stockholms besöksnäring: Senaste nyheterna

Stockholms besöksnäring: Helåret 2019

Bland Sveriges knappt 68 miljoner gästnätter under 2019, så var hela 22% av dem i Stockholms län. Detta motsvarar 15,3 miljoner och aldrig någonsin har så många gästnätter ägt rum i Stockholms län. Det är en ökning från året som var med ca 4,5%. De flesta av gästnätterna är dock svenska (64%) men den internationella andelen är också unik för just Stockholm. En tredjedel av hela rikets utländska gästnätter förläggs i just Stockholms län. Över tid har framför allt långväga marknader tilltagit i länet, bl.a. Indien, USA och Kina. Pallplatserna för Stockholms utländska besöksgrupper går dock till Tyskland, USA och Storbritannien. Grannländerna Norge och Finland kniper fjärde- och femteplatsen.

 

För första gången minskar antalet flygpassagerare i Stockholm marginellt (-4%), men alltjämt rör det sig om över 30 miljoner flygpassagerare under 2019, där Arlanda flygplats står för lejonparten (84%). Över vatten färdas över tio miljoner passagerare, där färjetrafiken har legat på snarlik nivå de senaste åren och antalet kryssningspassagerare har ökat. Passagerare till och från Finland svarar för ca tre fjärdedelar av alla hamnpassagerarna.

 

Gästnätter på kommersiella boenden svarar bara för en del av alla besök i Stockholm. Bland svenska besökare, så svarar bara inkvarteringsstatistiken för cirka hälften av alla besök! Lika stor andel bor hos familj/bekanta eller t.ex. sitt fritidshus/andrahem. Därtill 3,3 miljoner dagsbesök av svenskar under året som var. I snitt stannar en svensk besökare 2,7 nätter när de väl besöker länet. Vad gäller boendeformen hotell så stannar utländska besökare längre än svenska. Dessutom fortsätter andelen rum för privatgäster öka, och andelen är nu nästan lika stor som för business-resenärer.

 

Stockholm befäster sin starka ställning som internationell mötesstad och är stad 22 i världen vad gäller den vedertagna ICCA-rankingen (stad 14 i Europa). Knappt 200 större internationella möten genomfördes i Stockholm under 2019, varav 91 var ICCA-medräknade.

 

Här kan du läsa hela årsrapporten: https://www.stockholmbusinessregion.com/sv/fakta-statistik/


Fotograf: Ola Ericson