Stockholms besöksnäring: Senaste nyheterna

Stockholms besöksnäring: December 2018 (och helåret 2018)

Gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Stockholms län steg under december med 5 % jämfört med december 2017 till 970 632. Under hela 2018 har drygt 14,5 miljoner övernattningar gjorts. Det är nästan en halv miljon fler än i fjol. Under 11 av årets 12 månader har 2017 års resultat överträffats.

Svenskar stod för två av tre övernattningar under 2018. Inhemska gästnätter steg med 4 % under december, men endast med 1 % under hela 2018. För nordiska besökare var månaden svag för norska besök (-11 %), men positiv för besökare från Finland (+10 %). Den bilden är sann även för året som helhet.

Gästnätter från besökare från övriga Europa ökade med 3 % under december och med 6 % under helåret. Tyskland och Storbritannien är de största målgrupperna. Utvecklingen har gått åt olika håll under 2018. Tyska besökare har ökat starkt under slutet av 2018 och gjorde 8 % fler övernattningar under 2018 än året innan. Brittiska besökare minskar däremot – 7 % färre övernattningar under året. Spanien, Frankrike, Polen och Ryssland är målgrupper som utvecklats påtagligt väl under året.

Störst är dock ökningen för utom-Europeiska gäster, främst representerade av USA, Indien och Kina.

Här kan du läsa mer: https://www.stockholmbusinessregion.com/facts-figures/ 


Fotograf: Ola Ericson